Szolgáltatások

A Z-RES célja, hogy multidiszciplináris szolgáltatásokat nyújtson a megújuló energiával kapcsolatos projektek előkészítési és fejlesztési szakaszában Magyarországon és Európában, valamint projektmenedzsmentet az ügyfeleknek a célpiac megvalósítási szakaszaiban.

FEJLESZTÉS MANAGEMENT

 Képesek és készek vagyunk javaslatot tenni egy projekt fejlesztésére, amely teljes folyamat a pénzügyi zárásig eltarthatnak.

PROJECT MANAGEMENT

Képesek és készek vagyunk javaslatot tenni az építési szakasz projektmenedzsmentjére, amely a teljes építési folyamatig a kereskedelmi üzemeltetés kezdetéig tarthat.

FINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS

Képesek és készek vagyunk javaslatot tenni a finanszírozási támogatás szerepére, ha a projekt szponzorának erre szüksége van, azonban ezt a szolgáltatást csak önállóan lehetne felajánlani, ha a projekt minden tanulmány, üzleti terv mellett érlelődik, mivel a befektetői közösség ezt megkövetelné.

Szolgáltatások részletes leírásai

Fejlesztés Management

A Z-RES a következő fejlesztési szolgáltatásokat kívánja nyújtani az alábbiakban felsorolt ​​projektvállalatok számára tevékenységi körként. Bizonyos esetekben egyes elemek szükségtelenné válhatnak, mivel a projekt szponzorai ezeket a feladatokat már elfogadható minőségben teljesítették.

 

 • A meglévő projektdokumentumok áttekintése, projektadatok gyűjtése, elemzése a különböző energiatermelési lehetőségek analizálása
 • A tényleges projektekkel kapcsolatos jogszabályok tanulmánsozása,
 • Kormányzati kapcsolatok kialakítása, hálózatépítés
 • Helyi magánszektor kapcsolatok kiépítése, hálózatépítés
 • Koncepcionális tanulmányok áttekintése, módosítása vagy elkészítése a különböző technológiai lehetőségekhez
 • A technológia optimalizálása a rendelkezésre álló információk, alapanyagok és a különböző potenciális végtermékek piaci kereslete alapján
 • Az üzem megfelelő kapacitásának beállítása.
 • Az optimális helyszín kiválasztása
 • A szükséges üzemanyagok, energiaforrások hosszú távú biztosítása szerződésekkel, koncessziókkal.
 • A garantált üzemeltetési és karbantartási struktúra biztosítása a projekt élettartama alatt.
 • Az áramvásárlási megállapodások biztosítása és tárgyalások
 • Előzetes és részletes üzleti terv elkészítése
 • Előzetes megvalósíthatósági és részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése a különböző projektlehetőségekhez
Projekt management

A Z-RES projektmenedzsment minőségben kíván fellépni a projektek beszerzése és kivitelezése során. Természetesen a projektcégek befektetőikkel, a tőkepiaci szolgáltatókkal is szándékában áll saját építkezésük menedzsmentjét létrehozni, vagy nyílt ajánlattételt kérni a kiválasztáshoz. Helyi és projektekkel kapcsolatos ismereteink miatt azonban versenyelőnyben lehetünk, amelyek partnereink számára is előnyösek.

A szolgáltatások köre ebben a szakaszban a következő:

 

 • A projekt végrehajtási struktúrájának és módszertanának meghatározása
 • A beszállítók kiválasztásának módszerének meghatározása, beszerzési stratégia
 • Lehetőségek világszerte / EU / helyi beszállítók számára
 • A projekt szervezet felállítása
 • Engedélyezés, engedélyezés és minőségbiztosítás
 • Előkészítés EPC ajánlati csomagok, meghívó, specifikációk
 • A beérkezett ajánlatok értékelése, különösen
 • Az ajánlat ellenőrzése a kért információk teljessége érdekében
 • A szolgáltatások és interfészek nyújtásának terjedelmének és korlátainak ellenőrzése
 • A berendezések és szerkezetek műszaki jellemzőinek és a szolgáltatások megfelelőségének értékelése
 • Az árak, a javasolt szolgáltatások teljességének értékelése
  Kérdőívek, értékelő jelentések (beleértve a problémás területek azonosítását) és műszaki dokumentumok elkészítése.
 • Javaslat a szerződés odaítélésére, tárgyalások és tanácsadás a szerződés aláírása során
 • A projekt ütemtervének elkészítése és az attól való eltérések ellenőrzése
 • A projektdefiníció biztosítása projektkövetelmények és specifikációk formájában és a változások ellenőrzése
 • Gyorsabb mérnöki és alvállalkozói szállítások
 • A projektfelületek ellenőrzése a projektért felelős szervezeten belül és kívül
 • Az EPC-szerződés betartásának, előrehaladásának ellenőrzése
 • Az engedélyezési dokumentációk és alkalmazások időben történő és megfelelő elkészítésének, valamint a megfelelési eljárások betartásának biztosítása
 • Problémamegoldási vezetés és segítségnyújtás, ahol szükséges, valamint projektkockázat-elemzés és kockázatcsökkentési program létrehozása
 • A költségek ellenőrzése és ellenőrzése
  Az előlegfizetések biztosítása és az igazolt árváltozásokra vonatkozó igények előkészítése
 • Minőségbiztosítás és ellenőrzés biztosítása
 • Segítségnyújtás, megfelelő összekapcsolás és információátadás a helyszín különböző szereplőin belül
 • Jelentés az elért haladásról, jelentések a hitelezőknek, tulajdonosoknak
Finanszírozási támogatás

A Z-RES a következő finanszírozási szolgáltatásokat kívánja nyújtani az alábbiakban felsorolt ​​projektvállalatok számára tevékenységi körként. Bizonyos esetekben bizonyos esetek szükségtelenné válhatnak, mivel a projekt szponzorai ezeket a feladatokat már elfogadható minőségben teljesítették.

 

 • Tanácsadás a legoptimálisabb tulajdonosi és finanszírozási struktúra meghatározásában
 • Új jogi személy létrehozása és felhasználása a program előkészítéséhez (ha van ilyen)
 • Új weboldal készítése és karbantartása meglévő vagy új projektcég számára
 • Engedélyezési vagy koncessziós dokumentumok, egyedi projektek ajánlatainak elkészítése és benyújtása
 • Az egyes projektekre vonatkozó előzetes vagy részletes befektetői tájékoztató elkészítése
 • Információs Memorandumok terjesztése, potenciális befektetők meghívása, tanácsadási szolgáltatások a tárgyalások során
 • Támogatási kérelmek előkészítése, benyújtás és nyomon követés, támogatás a díj odaítélése és felhasználása során
 • Pénzügyi tanácsadás a kölcsönszerződések előkészítése, tárgyalások során

Tiszta. Megújuló. Hatékony.

Kapcsolat